Ferdinand Marcos Sr.

[FALSE] Hindi diktador si Ferdinand Marcos, Sr. ayon kay Juan Ponce Enrile

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Hindi diktador si Ferdinand Marcos, Sr. ayon kay Juan Ponce Enrile

Former Defense Secretary Juan Ponce Enrile meets with Ferdinand Marcos Sr. before declaring Martial Law

Juan Ponce Enrile: A Memoir

CLAIM:
Hindi raw diktador si Marcos kasi sumusunod siya 1935 Constitution sa kabuuan ng Batas Militar, samantalang diktatoryal ang 1987 Constitution. (Juan Ponce Enrile, SMNI News, 19 February 2022)

RATING: False

FACT-CHECK:
Ibinasura ang 1935 Constitution noong Batas Militar. Pinalitan ito ng 1973 Constitution na binalangkas at ipinatupad kung kailan sarado ang Kongreso. Ang 1987 Constitution naman ay ginawa ng isang Constitutional Convention na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba’t ibang sektor at rehiyon ng bansa.

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Mga batis na ginamit sa fact-check:
– https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1973-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-2/;
– https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chronology-of-the-1987-philippine-constitution.pdf

Sining ni @silentsanctummanga (Instagram)

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.