Biased Media

[FALSE] Biased ang reporting ng media laban sa mga Marcos at Martial Law

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Biased ang reporting ng media laban sa mga Marcos at Martial Law

AP Photo/Bullit Marquez

CLAIM:
Ang media hindi dapat maging biased, hindi dapat magju-judge. Hindi dapat sinasabi ng media na “Ang mga Marcos ay nagnakaw,” “Ang mga Marcos ay anak ng diktador.” Walang karapatan ang mga reporter na gawin ito dahil hindi ito fair reporting. Let the people decide kung paniniwalaan ang mga Marcos o hindi. (Maharlika Facebook video, Timestamp: 25:20, 23 January 2022)

RATING: False

FACT-CHECK:
Hindi pagiging biased ang pagsabi ng katotohanan ng mga media outlets. Tungkulin ng media na isiwalat ang katotohanan tungkol sa kasaysayan ng Martial Law na pilit binabaluktot ng mga fake news peddlers. Totoo na ang mga Marcos ay anak ng diktador na Si Ferdinand E. Marcos. Napakaraming namatay, nawala, kinulong at tinortyur noong panahon ng Martial Law ayon sa datos ng Amnesty International. May ebidensya rin ng sistematikong pagnanakaw ng mga Marcos at kanilang cronies mula sa kaban ng bayan na nagdulot ng economic stagnation noong 1980s. Pinatunayan na ito ng mga pag-aaral ng mga ekonomista.

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Mga batis na ginamit sa fact-check:
– Amnesty International. (1976). Report of an Amnesty International Mission to The Republic of the Philippines, 22 November – 5 December 1975. London: Amnesty International Publications.
– Ricardo Manapat. (1991). Some Are Smarter than Others: The History of Marcos’ Crony Capitalism. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, pp. 82-375.
– Punongbayan, JC and Mandrilla, Kevin. (2016, March 05). “Marcos years marked ‘golden age’ of PH economy? Look at the data.” Rappler. https://www.rappler.com/voices/imho/124682-marcos-economy-golden-age-philippines/

Sining ni The Art of Patricia Ramos

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.