Ferdinand Marcos Sr.

[FALSE] Ferdinand Marcos Sr., may medalya at gantimpala dahil sa kadakilaan sa World War II

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Ferdinand Marcos Sr., may medalya at gantimpala dahil sa kadakilaan sa World War II

E. Marcos Facebook Page

CLAIM:
Ipinagmamalaki ng mga kakampi at supporter ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na siya ang “most decorated and valor-cited warrior in the nation’s history” at iginawad ng Distinguished Service Cross ni General Douglas MacArthur (Spence 123). (E. Marcos Facebook Page, April 3, 2014)

RATING: False

FACT-CHECK:
Kuwestiyonable ang mga parangal ni Marcos. Wala siya sa database ng mga nakatanggap ng National Medal of Honor o Congressional Medal of Honor Society, kahit nandoon ang ibang Pilipinong sundalo ng World War II, tulad ni Rudolph Davila at Jose Calugas. Wala rin siya sa opisyal na website ng Purple Heart at Distinguished Service Cross.

Ayon kay John Sharkey ng Washington Post sa kanyang pananaliksik ng arkibo ng militar at gobyerno ng US, walang ebidensya na binigyan si Ferdinand Marcos ng Distinguished Service Cross. Batay din sa imbestigasyon ng US army, walang matatag na katibayan na mayroon gerilya unit na pinumunuan ni Marcos na tinawag niyang “Ang Mga Maharlika” (Gerth; LA Times Archives).

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Mga batis na ginamit sa fact-check:
– Gerth, Jeff. “Marcos’s Wartime Role Discredited in U.S. Files.” The New York Times, 23 January 1986, https://www.nytimes.com/1986/01/23/world/marcos-s-wartime-role-discredited-in-us-files.html.
– “National Purple Heart Hall of Honor.” The Purple Heart, https://www.thepurpleheart.com/roll-of-honor/
– “Recipient Database.” National Medal of Honor Museum, https://mohmuseum.org/recipient-database/
– Sharkey, John. “The Marcos Mystery: Did the Philippine Leader Really Win the U.S. Medals for Valor? He Exploits Honors He May Not Have Earned.” The Washington Post, 18 December 1983, https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1983/12/18/the-marcos-mystery-did-the-philippine-leader-really-win-the-us-medals-for-valorhe-exploits-honors-he-may-not-have-earned/2af4be05-5b92-4612-a223-d379780991c6/?utm_term=.2121da5c8f11

Sining ni @joselnicolasart (Instagram)

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.