Ferdinand Marcos Sr.

[FALSE] “Land of Gold” ang Pilipinas at si Ferdinand Marcos Sr. ang tagapangalaga ng ginto nito

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] “Land of Gold” ang Pilipinas at si Ferdinand Marcos Sr. ang tagapangalaga ng ginto nito

Kaalam PH

CLAIM:
Tinatawag ang Pilipinas sa Bibliya na “Land of Ophir” na ang kahulugan ay “Land of Gold” at naging instrumento si Ferdinand Marcos Sr. para pangalagaan ito. (Kaalam PH, YouTube video, 27 March 2022)

RATING: False

FACT CHECK:
Walang ebidensya na magpapatotoo sa sinasabing “Land of Gold” ang Pilipinas ayon sa Bibliya. Ito ay isang porma ng disimpormasyon na madalas gamitin ng mga fake news peddlers at ilang mga social media influencers upang manlinlang ng kapwa. Ginagamit nila ang religious sensitivities ng mga Pilipino upang makumbinse na “appointed” ng Diyos si Marcos Sr. Ang katotohanan dito ay walang ginto at ill-gotten wealth ang kayamanan ng mga Marcos.

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Batis na ginamit sa fact-check:

Davies, Nick. (2015, 07 May). “The $10bn question: what happened to the Marcos millions?” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2016/may/07/10bn-dollar-question-marcos-millions-nick-davies

Sining ni Tilde Acuña

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.