[FALSE] Bayaran ang mga taong lumahok sa EDSA People Power Revolution noong 1986

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Bayaran ang mga taong lumahok sa EDSA People Power Revolution noong 1986

MEMORIES OF PALANYAG FACEBOOK PAGE, National Historical Commission of the Philippines

CLAIM:
Nabayaran ang mga pumunta sa EDSA People Power, ginamit ang mga sundalong bumaliktad, at kumuha sa simbahan ng kung sinu-sino. (Giting ng Pasig, Facebook video, 05 November 2021)

RATING: False

FACT CHECK:
Walang ebidensiya na magpapatunay na bayaran ang mga lumahok sa EDSA People Power Revolution. Kusang nakilahok ang mga Pilipino, na kumatawan sa iba’t ibang sektor ng lipunan, sa serye ng mga mapayapang kilos protesta na isinagawa mula Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Ang EDSA People Power Revolution ay nangyari upang labanan ang diktaduryang Marcos. Pagnanais ito ng mga Pilipino na maibalik ang demokrasya sa bansa.

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Batis na ginamit sa fact-check:
– “EDSA 30, Pagbabago: Ipinaglaban n’yo, itutuloy ko!” Official Gazette, https://www.officialgazette.gov.ph/edsa/

Sining ni ang.sa.tin (Instagram)

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.