[FALSE] Balik Scientist Program, nagsulong ng Deuterium Mining sa Pilipinas

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Balik Scientist Program, nagsulong ng Deuterium Mining sa Pilipinas

Photo by Johannes Havn: https://www.pexels.com/photo/photo-of-oil-rig-platform-1716008/

CLAIM:
Bilang resulta ng Balik Scientist Program na isa sa proyekto ni Bongbong Marcos, nagsimula na ang Deuterium mining sa Pilipinas na siyang magiging pinakaabot-kayang source ng kuryente kapalit ng langis at uling. Marami ang deposito ng deuterium sa bansa at kung ma-eextract natin ito ay magiging First World Country tayo. (Sa Iyong Araw, YouTube video, 24 October 2022)

RATING: False

FACT CHECK:
Sa humigit na apat na dekada, ang Balik Scientist Program ng DOST ay nagsusulong ng mga proyekto sa ngalan ng siyensiya at hindi pseudoscience na hindi kinikilala ng mga siyentipiko. Imposibleng magkaroon ng deuterium deposits sa ilalim ng karagatan sapagkat ang deuterium gas ay lulutang at hindi lulubog at maiipon sa kailaliman ng Philippine Deep buhat ng natural na paghihiwalay ng deuterium gas mula sa heavy water dahil sa matinding presyur na hindi rin natural na nangyayari.

Ang pangakong maging First World Country ang Pilipinas ay mas mabilis maabot kung isauli nila ang ninakaw nila mula sa kaban ng bayan at hindi sa pagsulong ng pseudoscience. Mahirap ding kilalanin na tagapagsulong ang mga Marcoses ng kapakanang pangkalikasan kung ang kanilang deposito ng deuterium batay sa kasalukuyang datos ng siyensiya ay hindi makikita sa mundo kahit sa kailaliman pa ng karagatan.

Mga Batis na ginamit sa fact-check:

Balik Scientist Program of DOST: https://bspms.dost.gov.ph/   The Bongbong and Imelda Marcos deuterium dud: https://verafiles.org/articles/the-bongbong-and-imelda-marcos-deuterium-dud  

The Philippines has not started mining deuterium gas: https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/philippines-has-not-started-mining-deuterium-gas/

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.