Ferdinand Marcos Sr.

[FALSE] Niligtas ng Martial Law ang bansa sa banta ng Komunismo

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Niligtas ng Martial Law ang bansa sa banta ng Komunismo

Photo from Philippine Revolution Web Central (PRWC)

Philippine Revolution Web Central (PRWC)

CLAIM:
“Maraming magandang epekto ang Martial Law noon dahil panahon ito ng mga komunista, kung hindi siguro na deklara ang Martial Law noon para tayong Vietnam o North Korea. Maraming salamat Pres. Marcos. THE BEST LEADER OF ENTIRE WORLD.”
(President Ferdinand “Bongbong” R. Marcos 2022 and Reposted on Panitikan Facebook page, 04 October 2021)

RATING: False

FACT CHECK:
Hindi totoo na niligtas ng Martial Law ang bansa mula sa banta ng komunismo. Bagkus, kinitil nito ang demokrasya sa bansa kaya maraming lumaban sa diktadurya sa pamamagitan ng underground movement. Hindi rin totoo na banta ang New People’s Army (NPA) noong 1972 dahil umabot lamang sa 7,900 ang kanilang bilang ayon mismo sa Proclamation No. 1081. Dumami naman ang kasapian ng NPA na umabot sa 25, 000 noong 1986 dahil sa pasismo ni Ferdinand Marcos, Sr. at ng Martial Law.

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Mga batis na ginamit sa fact-check:
– Official Gazette. 1972. “Proclamation No. 1081, s. 1972.” https://www.officialgazette.gov.ph/…/proclamation-no-1081/
– International Crisis Group. 2011. “The Communist Insurgency in the Philippines: Tactics and Talks.” https://www.refworld.org/pdfid/4d5a310e2.pdf…

Sining ni @ginisakomiks (Instagram)

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.