[FALSE] Martial Law, may mabuting naidulot sa PH Foreign Policy

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Martial Law, may mabuting naidulot sa PH Foreign Policy

Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (CADTM)

CLAIM:
May mabuting naidulot ang Martial Law sa larangan ng foreign policy. Si Ferdinand Marcos Sr. ay lumayo sa United States at nag-establish ng relations sa mga non-traditional partners tulad ng Saudi at USSR. Si Marcos lang din ang nagsimulang magpaiksi ng pananatili ng mga US Military Bases. (Interview with Prof. Clarita Carlos, Eagle News, 23 February 2022)

RATING: False

FACT CHECK:
Malaki ang suportang ibinigay ng US sa rehimeng Marcos, at isa ito sa mga salik kaya nagtagal ang Batas Militar. Nanatili ang mga base militar ng US sa buong panunungkulan ni Marcos, at natanggal lamang ang mga ito noong 1991.

May kinalaman dito, tignan ang kalakip na komiks tungkol sa isyu.

Batis na ginamit sa fact-check:
– Simbulan, Roland. 1983. The Bases of Our Insecurity. Simbulan, Roland. 2016. “The Historic Senate Vote of 16 September 1991” Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints

Sining ni Julius Villanueva

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.