Mga Mag-aaral ng NSTP CAL sa UP Diliman, Naglunsad ng Aklat Pambata Tungkol sa Batas Militar

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

Mga Mag-aaral ng NSTP CAL sa UP Diliman, Naglunsad ng Aklat Pambata Tungkol sa Batas Militar

Inilulunsad ang librong Martial Law ABCs, na proyekto ng isang klase mula sa NSTP CAL ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman at ng Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan (ABKD).

Sa panahong nanganganib ang kalagayan ng pag-aaral sa kasaysayan ng bansa dahil sa mga banta ng distorsyon o negatibong pagrebisa nito, higit na mahalaga ang bawat hakbang upang ipamana sa susunod na henerasyon ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Ang kalaban ng kasaysayan ay ang tahasang pagkalimot, sapagkat ang pagbubura nito mula sa isipan ng mga tao ay katumbas ng isang malaking sampal sa mga taong nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ayon kay Gat Jose Rizal. Kaya naman nararapat na paalahanan ang mga mas batang henerasyon, na kahit ano man ang mangyari, hindi kalianman dapat limutin ang masalimuot na kasaysayan ng bansa nang sa gayon ay hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan.

Sa kontekstong ito inilulunsad ngayong araw, Agosto 5, ang librong Martial Law ABCs, na proyekto ng isang klase mula sa National Service Training Program (NSTP) ng College of Arts and Letters (CAL) ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman at ng Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan (ABKD). Sa pamamagitan ng isang aklat pambata, nais ng mga indibidwal sa likod ng proyektong ito na malaman ng mas nakababatang henerasyon ang mga esensyal na bagay tungkol sa panahon ng Batas Militar.

Layunin ng aklat pambata na paksain ang malulupit na mga pangyayari sa ilalim ng diktadurya, lalo na’t matindi ang banta ng negatibong porma ng rebisyunismong pangkasaysayan sa mga nagdaang taon. Sa paglalahad ng impormasyong beripikado at sinaliksik ng mga eksperto sa kasaysayan ng Batas Militar noong 1970s hanggang 1980s, nilalayon rin ng proyekto na makilahok sa mga inisyatibang tumutuligsa sa paglaganap ng mapanlinlang na impormasyon o disinformation na nagpapasidhi sa problema ng pag-aaral sa kasaysayan.

Cover page ng Martial Law ABCs

Maaaring ma-access ang Martial Law ABCs sa opisyal na Facebook page ng ABKD (https://www.facebook.com/2021ABKD). Makikita dito ang (1) link tungo sa website na FlipSnack (tinyurl.com/MartialLawABCs) kung saan interaktib na mababasa ang aklat pambata at (2) ang Google Drive link (https://drive.google.com/file/d/1dT8-gfLl3CevmRF7MrMzeSn_jLvEm76z/view) upang ma-download ang PDF version ng libro.

Kasalukuyang ipinalilimbag ang aklat pambata na siyang ipamimigay sa mga guro, organisasyon, at akaedmikong institusyon na katuwang ng ABKD sa mga proyekto nito. Mahalagang magamit ng maraming kabataan at mga guro ang librong ito sa kanilang pag-aaral ng mga pangyayari noong Batas Militar.

Sampol na pahina ng libro

Nais ng mga mag-aaral sa NSTP CAL at ABKD na magsilbing paraan ang libro upang ipaabot sa malawak na sektor ng kabataan ang isang mahalagang mensahe–para kanino tayo nag-aaral? Malinaw ang sagot: lagi’t lagi, para sa bayan.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.