[FALSE] Metro Manila Subway Project, popondohan gamit ang Marcos “wealth”

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Metro Manila Subway Project, popondohan gamit ang Marcos “wealth”

DOTr

CLAIM:
Ang Metro Manila Subway Project ay isa lamang sa napakaraming infrastructure projects ng Marcos Grandplan ni Ferdinand Marcos Sr. na mapapatupad ni Bongbong Marcos sa ngayon sa pamamagitan ng mga tubo ng gold investments na kabilang sa Marcos Wealth. (Filipino Future, Youtube, 03 October 2022)

RATING: False

FACT CHECK:
Bagama’t totoo na nagkaroon ng inisyal na mga plano noong 1973 upang magpagawa ng Metro Manila subway sa ilalim ng rehimeng Ferdinand Marcos Sr., maling-mali na sabihin na ang pagpapagawa ng subway system ng kasalukuyang administrasyon ay popondohan ng “gold investments” mula sa sinasabing Marcos “wealth.”

Ang disimpormasyong ito ay mula sa fake news na mayroon raw 7,000 metric tons ng ginto ang mga Marcos- walang ebidensya na ito ay totoo. Mayroon natalang ginto na kasama sa mga kahon ng pera at alahas na dinala ng mga Marcos sa kanilang pagtakas sa Hawai’i noong 1986, ngunit hindi ito umabot ng 7,000 metric tons. Noong 1998, binalik din ng Swiss government ang $627 million na itinago ng mga Marcos sa kanilang mga bangko, na bahagi ng kanilang ill-gotten wealth. Ang pagpondo sa pinaplanong Metro Manila subway ay magmumula sa buwis ng mga Pilipino at sa financial assistance ng Japan International Cooperation Agency (JICA).

Mga Batis na ginamit sa fact-check:
– Jerome Aning and Tyrone Jasper C. Piad. (2022, October 04). “Metro Manila subway signal for ‘grander dreams’ – Marcos.” Inquirer.net, https://newsinfo.inquirer.net/1674554/president-says-metro-subway-signal-for-grander-dreams.
– Viray, Patricia Lourdes. “Money Trail: The Marcos Billions.” Philippine Star, 2017, https://newslab.philstar.com/31-years-of-amnesia/never-convicted.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.