[FALSE] Mga pinsan ni Cory Aquino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan - ABKD

Contributor

[FALSE] Mga pinsan ni Cory Aquino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino

Philippine Heritage Library

CLAIM:
Mga pinsan ni Cory Aquino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino kaya siguradong alam niya ang plano. Pero dahil sila ay lihim na naghiwalay sa Boston noong 1980 pa lang, wala na siyang pakialam dito. Sila ay nagpanatili ng artipisyal na kasal para sa imahe at kanilang mga anak. (THE SKELETON IN THE AQUINO CLOSET by Ricky Monfort, Reposted by Herbert Florida, Facebook, 05 June 2019)

RATING: False

FACT CHECK:
Walang patunay o kahit anong historical proof para patunayan na mga pinsan ni Cory Aquino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Wala ring patunay na lihim na naghiwalay sina Ninoy at Cory habang sila ay nasa Boston, USA.

Ang mga fake news na ito ay tinatawag na conspiracy theory upang linlangin ang publiko at siraan ang reputasyon nina Ninoy at Cory Aquino na lantarang lumaban sa rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Patuloy itong pinapakalat ng mga fake news peddlers at mga taga-suporta ng mga Marcos na nais pabanguhin ang reputasyon ng dating diktador na si Marcos Sr.

Mga Batis na ginamit sa fact-check:

  • Panganiban, Artemio V. 2018, August 26. “Who masterminded Ninoy’s murder?” Inquirer.net, https://opinion.inquirer.net/115635/masterminded-ninoys-murder
  • Doyo, Ma. Ceres P. “Who killed Ninoy?” 2018 August 16. “Who killed Ninoy?” Inquirer.net, https://opinion.inquirer.net/115405/killed-ninoy-1

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.